Tinctura [GLEIC]

 

Tinctura (łac.), u Paracelsusa pierwotna mieszanina, przy której zasto­sowaniu można dojść do „kamienia mądrości”. Często równoznaczna (tinct. czerwona) z kamieniem mądrości.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 82.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic