Tiede Ernest Henryk [GLEIC]

 

Tiede Ernest Henryk, ur. 2 IV 1863 r. w Kanitzken koło Marienwerder; założyciel czasopisma: „Monatsschrift für astrologische Forschung”, autor cennych rozpraw i dzieł astrologicznych. Wydał m. i. „Astrologisches Lexikon”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 82.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic