Teurgja [GLEIC]

 

Teurgja (gr.), najwyższa sztuka magji, polegająca na wprowadzeniu du­szy w świadome zetknięcie z wyższemi rodzajami duchów i na oddziaływaniu na nie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 81.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic