Thanatosphresia [GLEIC]

 

Thanatosphresia (gr.), zdolność wyczuwania zapomocą zmysłu powo­nienia – woni, którą wydzielają ludzie mający wkrótce umrzeć.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 81.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic