Terner [GLEIC]

 

Terner, związanie dwóch polarnie przeciwpołożonych sfer z trzecią. Np. duch – materja – energia; zimno – ciepło – gorąco.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 81.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic