Test medyum [CHŁOPICKI]

 

Test medyum. Oznacza medium udowadniające t. j. takie, przez które duchy nadają nietylko powierzchowne, lecz i psychiczne podobieństwo materyalizowanym przez się postaciom znanych nam za życia nieboszczyków.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 93–94.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm