Taraka-Dźniana-Joga [GLEIC]

 

Taraka-Dźniana-Joga (sans.), jeden z bramańskich systemów jogi, o naj­głębszej treści filozoficznej i najbardziej tajemniczy, ściśle ezote­ryczny system jogi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 78–79.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic