"Tao czyli Droga niebios czyli Doktryna najwyższego rozumu: Lao-Tse i jego nauka" *w budowie*

 

Tao czyli Droga niebios czyli Doktryna najwyższego rozumu: Lao-Tse i jego nauka, przeł. i słowem wstęp. opatrzył Józef Jankowski, Biblioteczka Hermetyczna nr 3, Warszawa 1910, druk i nakł. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów: Księgarnia E. Wendego, ss. 59.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).