Stygmatyzacja [GLEIC]

 

Stygmatyzacja (gr.), zjawisko znamion, ran, krwawień na ciele, otrzy­mywanych drogą sugestji, autosugestji lub ekstazy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic