Suchcic Stanisława

 

Stanisława Suchcic, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. W dokumentach PTA widnieją dwie daty związane z otrzymaniem przez nią karty członkowskiej  nr 167: 11.1930 oraz 1.12.1930, a także adres Lwów, Szeptyckich 34. Adnotacja w adresowniku przy numerze karty (I) sugeruje, że Stanisława Suchcic była członkinią Wolnej Wszechnicy Wiedzy Duchowej i posiadała tzw. kartę błękitną pierwszej klasy (Blaue Karte).  

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA