"Stworzenie absolutne ludzkości" *w budowie*

 

Stworzenie absolutne ludzkości: fragment rękopisu, zawierający krytykę kantyzmu i założenie rzeczywistości absolutu (J. M. Hoene-Wroński, przeł. z francuskiego Józef Jankowski. „Prace instytutu Mesyanistycznego w Warszawie”, Księgarnia „Sędziwój Wroński”, Warszawa 1921, ss. 32). 

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).