Solski Stanisław [GLEIC]

 

Solski Stanisław, żył za czasów Jana III Sobieskiego, któremu stawiał prognostyki astrologiczne. Brak jednak o nim bliższych wiadomości.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic