Somnabulizm [GLEIC]

 

Somnabulizm (łac.), dosłownie: „chodzenie we śnie”, stan, w którym osoba uśpiona porusza się, mówi i wykonywa logiczne czynności. We wyższych stanach somnambulizmu pojawia się nieraz zdolność jasnowidzenia.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic