Sokołowski Tadeusz [GLEIC]

 

Sokołowski Tadeusz dr. (ur. 2 VI 1877), wybitny lekarz, prezes Pol. Tow. Metapsychicznego w Warszawie, jeden z nielicznych w Polsce znawców hipnotyzmu. Szereg rozpraw, w których rozwinął swoje poglądy, przedstawił po części na Kongresach Badań Psychicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic