Setonius Aleksander [GLEIC]

 

Setonius Aleksander, szkocki adept na początku XVII wieku. Podczas swoich częstych i dalekich podróży przeprowadzał transmutacje me­tali w złoto.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic