Setram [GLEIC]

 

Setram (sans.), formuły dźwiękowe, przeznaczone dla wzmocnienia astrosomu samego operatora, celem uregulowania funkcyj całego systemu gangljonów tego astrosomu, odgrywających rolę w procesie przeprowadzenia manifestacyj woli. Setramy obdarzają operatora pewnością siebie, konieczną do wykonywania magicznej operacji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic