Sepher Jezirah [GLEIC]

 

Sepher Jezirah (hebr.), najstarsza kabalistyczna księga – „Księga stwo­rzenia” – przypisywana Abrahamowi i zawierająca w sobie kodeks kabalistycznej metafizyki.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic