Raport magnetyczny [GLEIC]

 

Raport magnetyczny, łączność między magnetyzerem a medjum; zapomocą której uśpiony słyszy tylko magnetyzera, odczuwa jego wra­żenia i odbiera jego myśli.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 70.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic