Pluralizm [GLEIC]

 

Pluralizm (łac.), kierunek metafizyczny, przyjmujący mnogość zasad bytu różnych substancyj (np. materji i ducha – dualizm).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 67.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic