Plotyn [GLEIC]

 

Plotyn, znakomity filozof neoplatoński w III wieku po Chr., uważany za poprzednika nowoczesnego światopoglądu teozoficznego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 67.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic