Pneumatika [GLEIC]

 

Pneumatika (gr.), nauka o duszach i metodach oddziaływania na astrosomy, o warunkach przemiany planów życia, o teurgicznych ope­racjach i t. p. Traktaty zawarte w księdze Zohar.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 67.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic