Planety [GLEIC]

 

Planety, w znaczeniu astrologicznem znane były w starożytności nastę­pujące: Saturn, Jowisz, Mars, Wenus i Merkury, Słońce i Księżyc. Każda z planet posiada właściwą sobie naturę, może wywierać wpływ korzystny lub ujemny, pozytywny lub negatywny, wzmacniający lub osłabiający, ożywiający lub niszczący.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 66–67.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic