Planszeta [GLEIC]

 

Planszeta (franc.), mała deseczka lub stoliczek o trzech nóżkach, z któ­rych jedna zastąpiona jest ołówkiem. Po utworzeniu łańcucha „ma­gicznego” podczas seansu spirytystycznego planszeta porusza się po podłożonym pod nią papierze, wypisując słowa i całe zdania. Zobacz: „ekierka”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 67.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic