Pitja [GLEIC]

 

Pitja, wieszczka grecka w Delfach, sadzana przez kapłanów Jowisza na trójnogu nad szczeliną skalną, z której wydobywały się gazy ziemne, przyczem wpadała w trans i w tym stanie wygłaszała prze­powiednie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 66.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic