Plan [GLEIC]

 

Plan (regjon, świat), rozszerzenie przestrzeni w sensie metafizycznym. W okultyźmie plan oznacza świat w znaczeniu uporządkowanego stanu świadomości.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 66.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic