Pitagoras [GLEIC]

 

Pitagoras, słynny filozof starożytnej Hellady, ur. około r. 586 przed Chr. na wyspie Samos. Głosił naukę o heliocentrycznym układzie świata, o reinkarnacji, o najwyższych prawdach metafizycznych i matematycznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 66.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic