Panaceum [GLEIC]

 

Panaceum (gr.), „uniwersalny środek leczniczy”, eliksir sporządzany przez adeptów, który miał być skuteczny na wszystkie choroby i obdarzać wieczną młodością.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 64.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic