Panestezja [GLEIC]

 

Panestezja (gr.), wszechwrażliwość; jasnowidzenie, jasnosłyszenie, t. j. odczuwanie wewnętrzne niedostępnych nam normalnie zjawisk wszystkiemi zmysłami jednocześnie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 64.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic