Nirwana [GLEIC]

 

Nirwana (sans.), stan bytu absolutnego i świadomości absolutnej jed­nostki, która osiągnęła już najwyższą doskonałość i przebyła całko­witą ewolucję.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 61.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic