Nijama [GLEIC]

 

Nijama (sans.), dział Hatha-Jogi, obejmujący praktyki fizyczne, zmie­rzające do zdobycia nowych własności ciała eterycznego i astral­nego; w Radżajodze ćwiczenia psychiczne, zmierzające do opano­wania myśli i uczuć.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 61.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic