Niewieski Franciszek [GLEIC]

 

Niewieski Franciszek, syn Stanisława, doktor medycyny i filozofji, żył w XVII wieku. Po śmierci ojca kontynuował wydawnictwo kalendarzy astrologicznych we Lwowie, Zamościu i Krakowie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 61.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic