Nechepso [GLEIC]

 

Nechepso lub Necepso, żyjący podobnie około 450 r. po Salomonie kapłan-faraon, który wraz ze swoim przybocznym lekarzem Petozyrysem położył duże zasługi koło astrologji. Według Firmicusa Maternusa (Matheoses lib. III przedmowa) przekazali obaj potomności „horoskop świata”, otrzymany rzekomo od boga Eskulapa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 60.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic