Nazareński kodeks [GLEIC]

 

Nazareński kodeks, pisma Nazareńczyków i Nabatejczyków, uważane przez Ojców Kościoła Hieronima i Epifanjusza za heretyckie. W rze­czywistości zwierają one nauki gnostyczne o kosmogonji i teogonji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 60.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic