Nekromancja [GLEIC]

 

Nekromancja (gr.), dział magji, podobny do teurgji a polegający na zakli­naniu i wywoływaniu duchów osób zmarłych, nieraz przy pomocy zwierciadeł czarnoksięskich („specula necromantiae”).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 60.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic