Muzyka śmierci [GLEIC]

 

Muzyka śmierci, słyszenie tonów marsza pogrzebowego, pieśni żałob­nych, lub podświadome nucenie ich – jako przeczucie śmierci.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 59.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic