Myers Fryderyk [GLEIC]

 

Myers Fryderyk (1843–1901), jeden z założycieli i czołowych badaczy Society for Psychic Research”, przedstawiciel filozoficznego spiry­tyzmu Swoje poglądy i wyniki badań ogłosił w dziele „Human Personality”, wydanem po jego śmierci w r. 1903.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 59.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic