Myrtha Noel [GLEIC]

 

Myrtha Noel (Romana hr. Stecka), znana powszechnie jasnowidząca pol­ska, uczenica dra Papusa w Paryżu (1909–1911). Przebywała rów­nież przez dłuższy czas na studjach okultystycznych na Wschodzie, m. i. w Turkiestanie, Syrdarji i w Bucharze. Wsławiła się dokładnemi przepowiedniami wojny europejskiej i mordu w Sarajewie na dwa lata przed temi wypadkami. Na trzy miesiące naprzód przepo­wiedziała śmierć Narutowicza, na pół roku przewrót majowy w 1926 roku i t. p. Również znakomita chiromantka, którą możnaby przy­równać jedynie do Madame de Thèbes. Widzi zjawy astralne, udzie­lające jej wskazówek co do osób żyjących. Posiada także talent lite­racki (Legenda o św. Franciszku z Assyżu, cykl bajek o gnomach).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 59.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic