Muscenius Jan z Kurzelowa [GLEIC]

 

Muscenius Jan z Kurzelowa, teolog i filozof, rektor akademji krakowskiej (Sławney Nauki Krakowskiey Astrolog), napisał pod pseudonimem Muzoniusza pracę astrologiczną p. t. „Prognostikon solis et lunae eclipsium, czyli obwieszczenie skutków z trojga zaćmienia w r. 1598”. Umarł w Krakowie w r. 1602.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 59.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic