Mongoli pierwotni [GLEIC]

 

Mongoli pierwotni, ostatni wytwór ewolucji atlanckiej. Szczep ten powstał na terenach Azji wschodniej a potomkami jego są wszystkie dzisiejsze ludy żółte.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic