Miszna [GLEIC]

 

Miszna (hebr.), „powtórzenie”, zbiór rzekomych objawień, otrzymanych przez Mojżesza na górze Synaj, jako uzupełnienie i wytłumaczenie zakonu pisanego. Zasadnicza część talmudu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic