Mistyka [GLEIC]

 

Mistyka (gr.), kierunek duchowy, zmierzający do jednoczenia się z Bo­giem, uznający wszystko ziemskie za wynik tajemnych sił przyrody, nie dążący atoli do ich zbadania. Jest to pewnego rodzaju religja bez kapłaństwa, różniąca się od nowoczesnego ezoteryzmu brakiem systemu dla wszystkich jednakiego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic