Manifestacja [GLEIC]

 

Manifestacja (łac.), objaw, zjawisko na seansie spirytystycznym, do­stępne wrażeniom wzroku, słuchu lub dotyku.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic