Manifestacja ["Hejnał"]

 

Manifestacja (łac.), ujawnienie, objawienie, uzewnętrznienie; w znaczeniu okultnem, objaw, przejaw wzgl. zjawisko, dostępne wrażeniom słuchu, wzroku lub dotyku, występujące podczas seansu spirytystycznego przy udziale medjum. Manifestacje zachodzą również w zwykłych warunkach, niezależnie od seansów, bez udziału medjum. Manifestacje mogą być różnorakie, jak: powiew po rękach uczestników seansu, pukania, trzaski, drżenie lub ruchy stołu i innych sprzętów dotykanych (p. Parakineza) lub też niedotykanych (p. Telekineza), unoszenie się w górę przedmiotów (p. Lewitacja), krążenie i gra skrzypiec lub gitary w powietrzu, zjawiska świetlne i t. p. (p. Materjalizacja); zjawy często nawet fotografowane (p. Katie King), przemowy i dyskusje medjalne, przerastające często znacznie poziom inteligencji medjum.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 10, s. 315.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, spirytyzm, mediumizm, medium