Manichejczycy ["Hejnał"]

 

Manichejczycy, wyznawcy nauk Manesa (p.), byli zdecydowanymi dualistami. Nauka Manesa była mieszaniną gnostycyzmu antycznego o zabarwieniu perskiem, z pojęciami chrześcijańskiemi. Jezus był dla m. „Światłem nieśmiertelnem Ojca”, Tym, Który poznanie prawdy przyniósł z nieba na ziemię. (P. Manicheizm).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 2, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej