Manichejczycy [GLEIC]

 

Manichejczycy, sekta założona w III wieku przez Manesa (Mani) z Ba­bilonu (ur. 215). Mieszanina gnostycyzmu babilońskiego i chrześci­jaństwa. Manichejczycy byli zdecydowanymi dualistami, odrzucali Stary Testment i prowadzili czysty tryb życia.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic