Mantra [GLEIC]

 

Mantra (sans.), zbiór Wed, świętych ksiąg Indów, obejmujący pieśni i modlitwy. Mantra składa się z czterech zbiorów: Rigweda, Samaweda, Jadżurweda, Atharwaweda. Słowo pochodne mantra oznacza formuły dźwiękowe, przeznaczone do działania na astrosom własny lub istoty, różnej od samego operatora.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic