Mantra ["Hejnał"]

 

Mantra (Mantras) (sans.), 1. wiersze i formuły z Wedy, stosowane jako magiczne formuły lub śpiew; 2. wszystkie części Wedy, które się różnią od Brâhmana, pisanej prozą; 3. magiczne formuły hindusów, skierowane do bóstw lub sił nadziemskich w celu uniknięcia chorób lub uzyskania ich pomocy.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 2, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej