Manto ["Hejnał"]

 

Manto, wieszczka, córka wróżbity Teirezjasza; według podania założyła w Klaros wyrocznię Apollina.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej