Manethos [GLEIC]

 

Manethos (dosł. umiłowany przez Thota) z Zebenytos w Dolnym Egip­cie, żył za czasów Ptolomeusza II Philadelfosa (284–246 przed Chr.), był arcykapłanem w Heliopolis i napisał dzieło astrologiczne „Apotelesmatika” oraz „Aigyptiaka” — historję 30 dynastyj egipskich do Aleksandra Wielkiego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic