Manes ["Hejnał"]

 

Manes (Mani), mag perski i założyciel manicheizmu (p.), * ok. r. 216 po Chr. w Babilonji. Napisał: „Księga tajemnic” i inne. W r. 242 wystąpił w Persji z nową nauką, która dotarła aż do Indyj. Wziął sobie za cel, wznieść wtajemniczenia starożytne do wyżyn nauki Chrystusa. Miał mieć objawienie Chrystusa. Ponieważ miał liczny zastęp uczniów, między którymi był nawet syn królewski, Kościół zwołał zgromadzenie przełożonych kościelnych, na którem Manes musiał się bronić. Skazany i wyklęty, ukrzyżowany został około r. 276 wedle źródeł perskich z woli króla perskiego Bahrama l; wedle źródeł zachodnich, zginął na skutek poduszczeń fanatycznych chrześcijan. Pisma jego zniszczono prawie że doszczętnie.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 9, s. 283–284.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej